Връщане и замяна

1. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА. РЕКЛАМАЦИИ НА СТОКА/ПОРЪЧКА

1.1. Потребителят има право на рекламация или връщане на закупена от електронния магазин стока в рамките на 14 дни от получаване на стоката.

1.2. Отказ от договора може да се направи и пред куриера при доставяне на стоката, ако стоката е доставена след срока по причини, които са извън Потребителя и не се дължат на непреодолима сила.

1.3. При отказ от договора Потребителят е длъжен да върне закупената стока в ненарушен търговски вид и със запазен етикет. 

1.4. Правото на отказ не се прилага в следните случаи:

 • за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка;
 • за доставка на стоки, които поради своето естество са потребими или не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики, включително за парфюмерийни и козметични продукти;
 • при доставка на запечатани Продукти, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
 • при всички други случаи, предвидени със закон.

1.5. В случай, че потребителят упражни правото си на отказ, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика. 

1.6. Условието за връщане е продуктът да не е използван, да не е носен, пран или гладен, в не нарушена опаковка и с етикети на производителя и вносителя. Условието, на което трябва да отговаря Продукта когато е дреха - да не е носена, прана или гладена, да не е преминала през никакви обработки и действия, които нарушават целостта й, да не са правени опити за отстраняване на дефекта при наличие на такъв, както и да бъде изпратена с оригиналните опаковка и етикети. Моля, не премахвайте етикета от дрехата. Транспортните разходи са за сметка на Потребителят. Парите се възстановяват в 30-дневен срок от датата на получаване на продукта обратно при „Сарон“ ЕООД.

1.7. При отказ от договора, ако Потребителят е заплатил стоката, му се възстановява сумата за закупените продукти, без доставката (ако е заплатил такава), в срок до 30 /тридесет/ дни от упражняването на правото на отказ от договора по телефон или имейл. Суми не се възстановяват, докато Потребителят не върне стоката. Ако стоката не бъде върната в срока по изречение първо, отказът от договора не произвежда действие. При плащане с карта, ако възникне необходимост от връщане на сумата, тя може да бъде възстановена само по картата, с която е платено.

1.8. Рекламация се прави, когато закупената стока не съответства на договореното между страните по договора за продажба. Несъответствието в договореното между страните може да се изразява в:

 • Констатирани липси;
 • Дефект на стока;
 • Несъответствие с обявения размер;
 • Несъответствие с обявената търговска марка.

1.9. Рекламацията може да се предяви пред „Сарон“ ЕООД на посоченият имейл info@denneris.com и телефон 0888 15 20 50, като едновременно с това Потребителят трябва да върне стоката в срок от 14 дни.

1.10. При рекламация Потребителят може да избере замяна на конкретния артикул за същия без дефекти или в друг размер, или друг цвят, или връщане на стоката срещу възстановяване на платената сума. Администратор на електронния магазин www.denneris.com може да предложи замяната на артикула или да предложи други.

1.11. Връщането на стоката при рекламация, в случаите извън фабричен дефект или повреди при транспорта, се осъществява при следните условия:

 • Запазен добър търговски вид (стоката не е скъсана, надраскана, носена, прана, гладена).
 • Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба.
 • Запазена оригинална опаковка и етикет.

1.12. Връщането на стока, било при отказ от договора, било при рекламация, може да се направи по начина и на адреса посочени върху стоковата разписка, с която Потребителят е получил поръчката.

1.13. При замяна на стоки транспортните разходи в едната посока са за сметка на Потребителя, а в другата посока са за сметка на „Сарон“ ЕООД, освен ако замяната се е наложила по вина на електронния магазин или на Продавача. В случай, че клиентът желае да замени или върне продукт, това може да стане с куриерска фирма по избор на потребителят за негова сметка.

1.14. Стандартен формуляр за упражняване право на отказ при онлайн покупки, ще намерите в края документа(Можете да изпратите данните от формуляра по и-мейл на адрес info@denneris.com).


Всички продукти в страницата подлежат на актуализация. Информацията в страницата може да бъде променяна по всяко време, като не е задължително промените да бъдат анонсирани в страницата.


СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ


До: Сарон ЕООД ( Denneris.com)

ЕИК:203939230, ДДС No: BG203939230

Адрес за връщане: София , жк. Студентски град, ул. Академик Йордан Трифонов No:8, офис 5

 

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:


 /описание на продукта/……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..


Стоката е поръчана на ………………….

Стоката е получена на …………………. /посочва се датата на получаване от потребителя/


Номер на поръчка:…………………………………………………………………………………….


 

Име на потребителя: …………………………………………………………………………………


Адрес на потребителя:

гр./с……………………………………………………………. ………………………………………


IBAN (номер на сметка за възтановяване на заплатена сума)

..................................................................................................................................


Дата и подпис:.............................................................................