Условия за ползване

Общи условия за ползване на сайта www.denneris.com
 

Прочетете внимателно тези условия. Ако използвате този сайт се счита, че сте съгласни стях. Ако не сте съгласни с тези условия молим Ви да не използвате сайта.

 

1. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНИ

„ПРОДАВАЧ” е Сарон“ ЕООД чрез електронния магазин www.denneris.com. Продавачът е лицето, с което Потребителят сключва договор за продажба от разстояние за конкретна стока (артикул) в електронния магазин.

 

„ПОТРЕБИТЕЛ” (КЛИЕНТ) e дееспособно лице, което се е съгласило с настоящите Общи условия във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите чрез електронния магазин стоки.

 

„ЕЛЕКТРОНЕНМАГАЗИН” е Интернет сайтът www.denneris.com, който служи като виртуална платформа за предлагане на стоки за продажба и за постигане на съгласие между ПРОДАВАЧ и ПОТРЕБИТЕЛ за покупко-продажба на конкретна стока.

 

„Сарон“ ЕООД ,  е търговското дружество Сарон“ ЕООД , ЕИК: 203939230, със седалище в град София, което създава и поддържа електронния магазин, продава стоки в магазина и определя настоящите Общи условия, при които се продават стоките в сайта www.denneris.com. “Сарон“ ЕООД има пълните права едностранно да променя съдържанието на Интернет сайта, както и начините на достъп до него.

 

„ПОРЪЧКА”- това е действие, което обозначава направената от Потребител заявка за покупка на една или повече конкретна стока (продукт) чрез електронния магазин www.denneris.com.

 

„ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА” - сключеният от разстояние чрез настоящия електронен магазин договор за покупко-продажба на стока между Продавач и Потребител.

 

„КУРИЕР” е търговец, който физически доставя закупената стока до посочен от Потребителя адрес и работи при изискванията на Закона за пощенските услуги.

 

„БРОШУРА/ ИЗВЕСТИЕ / БЮЛЕТИН” са електронни информационни съобщения, отнасящи се до продавани в електронния магазин стоки през определен период от време, които може да са поместени на Интернет страницата, а може и да се изпращат по електронната поща на Потребителя.

 

 

2. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.denneris.com

 

2.1. Разглеждането на електронния магазин www.denneris.com е напълно свободно и достъпно от всички точки на света.

 

2.2. Всички текстове, изображения и мултимедийно съдържание в сайта www.denneris.com са собственост на “Сарон“ЕООД! Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на “Сарон“ ЕООД. За контакти – info@denneris.com

 

2.2.1.    Възможно е разминаване в цветовата гама на продуктите показани на снимките и реалните, в зависимост от екрана наустройството, на което Потребителят ги преглежда, за което Търговецът не носи отговорност.

 

2.3. Не са позволени никакви промени, размножаване, дистрибуция, директен пренос, показване, представяне, репродукция, публикуване, упълномощаване или продаване на информация, собственост на “Сарон“ ЕООД.

 

2.4. За да се пазарува от електронния магазин www.denneris.com, е необходима следната информация: електронна поща (задължително), имена на получателя (задължително), телефон и адрес за доставка (задължително). 

 

2.5. Всички посочени на сайта цени са в лева или евро, в зависимост от избора на потребителя с включен ДДС.

 

2.6. Електронният магазин denneris.com има право да отказва поръчки, без да има разходи за потребителя. В този случай denneris.com не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите, платени от потребителя предварително, когато има допуснати технически грешки в публикуването на информация.

2.7. Електронният магазин denneris.com има право да отказва достъп и да анулира регистрации на потребители. Също си запазва правото да ограничи достъпа на потребителя до услуги или маркетингови кампании, като не включва в кампании за популяризиране и лоялност, или да ограничи възможност за поръчка до такава само с авансово плащане, изпращане за сметка на клиента и др., както и да анулира вече направени поръчки в следните случаи: направени и върнати поръчки повече от два пъти в системата за плащане и доставка, повече от 2 анулирани поръчки от страна на потребителя, непотърсени пратки или отказани по телефона след изпращане от страна на клиента. Електронният магазин denneris.com има право да откаже обслужване и да потърси възтановяване на генерираните разходи в гореописаните случаи.

2.8. Електронният магазин denneris.com има право да редактира съдържанието на уебсайта – като съществуващи цени, условия за ползване, продукти, услуги, информация, снимки и др.

2.9. Електронният магазин denneris.com има право да използва по собствено усмотрение всички коментари, предложения, идеи и т.н., пратени или предложени от потребителите на електронния магазин denneris.com. Те остават собственост на „Сарон“ ЕООД и в този смисъл фирмата не е ограничена в използването им и не е длъжна да плаща каквито и да било компенсации на потребителите за техните коментари, идеи и предложения.

2.10.  Електронният магазин denneris.com има право да запазва материали и информация, използвани/разположени на сървъра,на който е разположен www.denneris.com или направени достояние на трети лица от потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на „Сарон“ ЕООД, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи по силата на изрична законова разпоредба;

2.11.  Електронният магазин denneris.com има право да прекратява, спира или променя предоставяните услуги по всяко време без уведомяване на потребителя, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите „Общи условия”.

2.12.  Електронният магазин denneris.com няма задължението и обективната възможност и не контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

2.13.  Електронният магазин denneris.com не поема гаранция за точността и целостта на публикуваната информация за продуктите.

2.14.  Електронният магазин denneris.com заедно с неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да е щети, включително, но не само щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или други, произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултати от употребата на електронния магазин denneris.com. Ако в резултат на ползване на електронния магазин denneris.com, на продукти или услуги от него от ваша страна възникнат вреди, вие поемате цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.

2.15.   Електронният магазин denneris.com не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез електронният магазин denneris.com.

2.16.   Електронният магазин denneris.com не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.

2.17.   Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на електронния магазин www.denneris.com във връзка с ползването на услугите от потребителите, не пораждат каквато и да било отговорност или задължения за „Сарон“ ЕООД 

3. ПОРЪЧКА НА СТОКИ И ПРОДУКТИ

 

3.1. За да се направи поръчка до електронния магазин, Потребителят трябва да посочи:

 

3.1.1.     валиден адрес на своя електронна поща (задължително);

3.1.2.     вярно попълнен адрес за доставка на стоката и фактуриране (задължително);

3.1.3.     вярно попълнени данни за контакт– две имена, телефон (задължително).

 

3.2. Поръчката се активира, т.е. заявява се до електронния магазин чрез натискане на бутона„Поръчай”, който се появява, след като първо е избран поне един продукт чрез бутона „Добави в количката”.

 

3.3. При направена поръчка, Потребителят получава потвърждение на поръчката на посоченият от него имейл адрес, като в потвърждението се посочва номерът на поръчката, датата и часът, в които е направена поръчката.

 

3.4. В случай, че поръчаната стока (конкретен модел) не е в наличност, администратор на сайта www.denneris.com уведомява Потребителя. Ако Потребителят не се съгласи поръчката да се отнесе за друга стока (аналогичен модел), поръчката може да бъде променена или анулирана.

 

3.5. Поръчки в електронния магазин www.denneris.com се приемат 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата от системата на сайта.

3.5.1.     Работното време на администраторите на електронния магазин www.denneris.com е от понеделник до петък, от 10:00до 17:30 часа. Консултации относно продукти могат да бъдат извършвани в работното време на магазина.

3.5.2.     Всички поръчки, направени до 14 ч., се обработват и изпращат на същия ден.

3.5.3.     Всички поръчки, направени след 14 ч., обикновено се обработват на следващия работен ден.

 

3.6. Поръчки,  без коректни данни на купувача (Потребителя) или липсващи такива, се поставят под статус „Изчакваща“ до получаване на пълния набор от данни за Потребителя.

 

3.7. Потребителят може да откаже направена поръчка, без да е необходимо да упоменава причини за отказа.

 

3.8. Отказ може да се направи по телефона или чрез електронно писмо (имейл) до посочения в сайта имейл: info@denneris.com. За да е валиден отказът, Потребителят трябва да предостави: двете си имена, с които е регистриран в сайта,  телефон за връзка към поръчката, както и номера на направената поръчка.

 

4. ДОСТАВКА НА ПОРЪЧАНИ СТОКИ

 

4.1. След като в сайта www.denneris.com постъпи поръчка от Потребител, автоматизираната система на електронния магазин уведомява Потребителя с имейл (ако е посочил такъв) за успешно приетата поръчка.

 

4.2. Доставка се прави само на потвърдени от администратор на сайта поръчки.

 

4.3. Доставката на поръчана стока не се извършва в почивни дни и официални празници.

 

4.3.1.    Срокът за доставка е от 1 (един) до 3 (три) работни дни от датата на изпращане на доставката. „Сарон“ ЕООД не носи отговорност за забавена пратка, причинена от куриерската фирма.

4.4. Електронният магазин www.denneris.com използва за доставки куриерска фирма Спиди, като обичайните часове за доставка са от 9.00 до 17.00 часа.

 

4.5. Доставката се извършва до посочен от Потребителя адрес или до офис на съответната куриерска фирма.

 

4.6. Цената на доставката до офис на Спиди е около 3-4 лв, а до Ваш личен адрес се оскъпява с до 3 лв. Посочените цени са ориентировъчни. Всички поръчки на стойност над 89 лв са с БЕЗПЛАТНА доставка до всяка точка на България.

 

4.7. Изисквания за доставки с фиксиран час се заплащат 2.40 лв. за пратки до 5 кг. Фиксираният час се тълкува +/- 15 минути. Първият възможен фиксиран час е 10:00 часа, крайният час е 16.30 часа.

 

4.8. Ако Потребителят не осигури достъп и условия за предаване на стоката на посочения адрес в посочения срок, Продавачът се освобождава от задължението да изпълни заявената доставка.

 

4.9. Потребителят е длъжен да провери дали съдържанието на пратката съответства на неговата поръчка, преди да заплати цената. Със заплащането на цената на поръчката и доставката и полагането на подписа от потребителя върху документите за доставка последният дава своето съгласие с вида и съдържанието на доставката.

 

4.10.  Поръчката се получава единствено от лицето, направило поръчката.

4.11.  В случай на направено предварително плащане, и отказ на Потребителят да получи поръчката в срок от 30 дни се възстановява стойността на продуктите по посочен от Потребителят начин, като разходите по плащането са за сметка на Потребителят.

5. ПЛАЩАНЕ

 

Заплащането на поръчаната стока може да се извърши по следните начини:

• С „наложен платеж” - плащане в брой на куриера при доставката;

• При вземане от нашият магазин в София, ул. 6-ти Септември No:19, можете да заплатите директно в магазина с карта или в брой.

• Плащане с карта. Плащането с карта става предварително, при пускане на поръчката.


6. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА. РЕКЛАМАЦИИ НА СТОКА/ПОРЪЧКА

 

6.1. Потребителят има право на рекламация или връщане на закупена от електронния магазин стока в рамките на 14 дни от получаване на стоката.

 

6.2. Отказ от договора може да се направи и пред куриера при доставяне на стоката, ако стоката е доставена след срока по причини, които са извън Потребителя и не се дължат на непреодолима сила.

 

6.3. При отказ от договора Потребителят е длъжен да върне закупената стока в не нарушен търговски вид и със запазен етикет. 

 

6.4. Правото на отказ не се прилага в следните случаи:

  • за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка;
  • за доставка на стоки, които поради своето естество са потребими или не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики, включително за парфюмерийни и козметични продукти;
  • при доставка на запечатани Продукти, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
  • при всички други случаи, предвидени със закон.

6.5. Условието, на което трябва да отговаря Продукта - да не е носена, прана или гладена, да не е преминала през никакви обработки и действия, които нарушават целостта й, да не са правени опити за отстраняване на дефекта при наличие на такъв, както и да бъде изпратена с оригиналните опаковка и етикети. Моля, не премахвайте етикета от дрехата. Транспортните разходи са за сметка на Потребителят. Парите се възстановяват в 30-дневен срок от датата на получаване на продукта обратно при„Сарон“ ЕООД. 

6.6. При отказ от договора, ако Потребителят е заплатил стоката, му се възстановява сумата за закупените продукти, без доставката (ако е заплатил такава), в срок до 30 /тридесет/ дни от упражняването на правото на отказ от договора по телефон или имейл. Суми не се възстановяват, докато Потребителят не върне стоката. Ако стоката не бъде върната в срока по изречение първо, отказът от договора не произвежда действие. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика.  

6.7. При плащане с карта, ако възникне необходимост от връщане на сумата, тя може да бъде възстановена само по картата, с която е платено.

6.9. Рекламация се прави, когато закупената стока не съответства на договореното между страните по договора за продажба.Несъответствието в договореното между страните може да се изразява в:

·       Констатирани липси;

·       Дефектна стоката;

·       Несъответствие с обявения размер;

·       Несъответствие с обявената търговска марка.

 

6.9. Рекламацията може да се предяви пред „Сарон“ ЕООД на посоченият имейл info@denneris.com и телефон 0888 248 777,като едновременно с това Потребителят трябва да върне стоката в срок от 14 дни.

 

6.10.   При рекламация Потребителят може да избере замяна на конкретния артикул за същия без дефекти или в друг размер, или друг цвят, или връщане на стоката срещу възстановяване на платената сума. Администратор на електронния магазин www.denneris.com може да предложи замяната на артикула или да предложи други.

 

6.11.   Връщането на стоката при рекламация, в случаите извън фабричен дефект или повреди при транспорта, се осъществява при следните условия:

·       Запазен добър търговски вид (стоката не е скъсана, надраскана, носена, прана, гладена).

·       Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба.

·       Запазена оригинална опаковка и етикет.

 

6.12.   Връщането на стока, било при отказ от договора, било при рекламация, може да се направи по начина и на адреса посочени върху стоковата разписка, с която Потребителят е получил поръчката.

 

6.13.  При замяна на стоки транспортните разходи в едната посока са за сметка на Потребителя, а в другата посока са за сметка на „Сарон“ ЕООД, освен ако замяната се е наложила по вина на електронния магазин или на Продавача. В случай, че клиентът желае да замени или върне продукт, това може да стане с куриерска фирма по избор на потребителят за негова сметка.

 

6.14.  Стандартен формуляр за упражняване право на отказ при онлайн покупки, ще намерите в края на общите условия.

Всички продукти в страницата подлежат на актуализация. Информацията в страницата може да бъде променяна по всяко време, като не е задължително промените да бъдат анонсирани в страницата.

 

7. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЗАКОНОВАТА ГАРАНЦИЯ ПО ЧЛ. 112-114ОТ ЗЗП.

 

·      Чл.112.
При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;

2. значимостта на несъответствието;

3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

·      Чл.113.
Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.
Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

·      Чл.114.
При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:
разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
намаляване на цената.
Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

 

8. ОТГОВОРНОСТ

 

8.1. Отговорност за недостатъци на стоката, за изпълнение на договора за продажба от разстояние, както и за възстановяване на платени суми, носи Продавачa на стоката.

 

8.2. „Сарон“ ЕООД не носи каквато и да е отговорност пред трети лица, ако такова лице сметне, че публикувана на електронния магазин информация нарушава нечии авторски права или други права на интелектуалната собственост.

 

9. ЗАЩИТАНА ЛИЧНИТЕ ДАННИ; БРОШУРИ И ИЗВЕСТИЯ

 

С приемането на настоящите общи условия Потребителят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евентуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от„Сарон“ ЕООД и упълномощени от него трети лица за целите на коректното изпълнение на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчаната стока, за бизнес анализи с цел подобряване на услугите, предоставяни от "Сарон" ЕООД, за маркетингови и рекламни цели и анализи, за предоставяне на информация относно маркетингови кампании, промоции и томболи, организирани от „Сарон“ ЕООД, изпращане на рекламни електронни съобщения, съобщения с цел директен маркетинг, както и за всякакви други цели, разрешени от закона. Личните данни, които „Сарон“ ЕООД събира задължително от клиентите си, във връзка с обработване и доставка на поръчките им, са посочени във формуляра за регистрация и в Количката при поръчка.

 

Предоставянето на личните данни е напълно доброволно от страна на клиента и той може по всяко време да получи информация за използването и обработването на личните му данни, както и да поиска профилът му, съдържащ личните данни, да бъде заличен, като за целта е необходимо да изпрати писмено искане до имейл: info@denneris.com

 

Информацията която предоставяте за регистрация, както и всяка информация предоставена по време на работа в сайта www.denneris.com е поверителна. 

 

За да функционира правилно нашият уеб сайт и за да повишаваме качеството на обслужване и предлагани продукти, ние използваме следните програмни решения, които биха могли да получат достъп до вашия IP адрес и да анализират вашето поведение при престоя в нашата уеб страница: Google Analytics, Mailchimp, Facebook.

 

9.1. КогатоПотребител се регистрира в електронния магазин, като създаде Профил на Интернет страницата, той може да се съгласи да получава на електронната си поща брошури и/или известия от „Сарон“ ЕООД.

 

9.2. Потребителят може да се откаже от получаване на брошури и/или известия на електронната си поща по всяко време:

9.2.1.     Чрез използването на специално направената интернет връзка за отписване, която се съдържа във всяка брошура и/или известие.

9.2.2.     Чрез свързване с „Сарон“ ЕООД на посочения имейл info@denneris.com с изрично искане за неполучаване на брошури и/или известия.

 

9.3. „Сарон“ ЕООД си запазва правото да избира към кого да изпраща брошури и/или известия, както и да премахне от своята база данни Потребител, който е дал своето съгласие да получава брошури и/или известия.

 

10. СЪБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

Лични данни са всяка информация, която може да бъде използвана за идентифициране на дадено лице. Възможно е да Ви бъде поискана лична информация всеки път, щом влезете във връзка с нас или с наши партньори с оглед предоставянето на продуктите и услугите ни. Единствено при спазването на настоящата Политика за защита на личните данни и всички приложими законови разпоредби Администраторът и неговите партньори могат да споделят тази информация помежду си и да я използват. Вашите лични данни се обработват единствено на територията на Република България, само за срока и за целите, за които са предоставени.

10.1. Какви лични данни събираме

Когато регистрирате профил, купувате продукт, участвате в томбола и др., можем да събираме различни видове информация, включително, но не само име, пощенски адрес, телефонен номер, email, предпочитан начин на комуникация или др.
В случаите, в които е необходимо издаването на определени документи, например фактура, е възможно да Ви бъдат поискани и допълнителни данни съгласно изискванията на нормативната уредба.
Съхраняваме история на поръчките, направени от всеки регистриран на сайта профил.

10.2. Как използваме личните данни

Обработваме личните Ви данни, за да изпълним задълженията си като страна по договор за продажба на стоки или услуги. Възможно е периодично да ги използваме за да изпращаме важни съобщения като известия относно направени поръчки, промени в Общите условия или други правила.
В случай, че сте заявили съгласие, обработваме Вашите данни за да Ви информираме за актуални промоции и рекламни активности. Веднъж заявено съгласие по всяко време може да бъде оттеглено.
В случай, че сте заявили съгласие за участие в определени събития (конкурс, томбола, игра и др.) обработваме предоставените ни от Вас данни, за да администрираме тези активности.
Предоставените при кандидатстване за работа данни ще бъдат използвани единствено за целите на подбор и преценка на пригодността на кандидата за съответната позиция.

10.3. Разкриване пред трети страни

В дадени случаи, с цел изпълнението на задълженията ни по сключени с Вас договори или на законови такива, е необходимо или ще бъдем задължени да разкриваме предоставени от Вас лични данни на наши партньори (напр.транспортни, куриерски, сервизни, информационни и др. фирми) или пред компетентни органи.

10.4. Защита на личните данни

Администраторът взима предпазни мерки, включващи административни, технически и физически мерки, за да защити личните ви данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

Когато публикувате във форуми, чат стаи или услуги на социални мрежи, личната информация, която споделяте, е видима за други потребители и може да бъде четена, събирана или използвана от тях. В тези случаи Вие носите отговорност за личната информация, която изберете да предоставите.

10.5. Цялост и задържане на личните данни

Ще задържим личните Ви данни за период, необходим за изпълнението на конкретната цел, за която същите се обработват, след което ще бъдат изтрити, освен ако нормативен акт изисква да ги задържим за по-дълъг период.

10.6. Права на субекта на лични данни

Можете да проверите точността, пълнотата и актуалността на личните си данни, както и да ги коригирате, като влезете в профила си.

Ако искате да оттеглите съгласието си за обработване на лични данни, да заявите корекция, да възразите срещу тяхното обработване или да поискате данните Ви да бъдат изтрити („правото да бъдеш забравен“), следва да изпратите искане в този смисъл с имейл до info@denneris.com. С оглед избягване на злоупотреби, искания с горното съдържание ще бъдат разглеждани само ако са изпратени от имейла,използван за регистрацията на профила, като запазваме правото си да поискаме допълнителни данни с оглед установяване идентичност на подалия искането и субекта на данните, за който се отнася.

На подадени искания относно лични данни ще бъде отговорено в едномесечен срок, а в случай на необходимост от удължаване на посочения срок ще бъдете информирани за удължаването, както и за причините за забавянето. Можем да откажем да обработваме искания, които се повтарят неоснователно или застрашават поверителността на други потребители. Във всички случаи имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни, kzld@cpdp.bg, София 1592, бул.„Проф. Цветан Лазаров” № 2.

 

Без да се засяга правото ви да се свързвате с надзорния орган по всяко време, моля свържете се с нас предварително и ние Ви обещаваме, че ще положим максимални усилия, за да разрешим проблемите ви по взаимно съгласие.

 

Напомняме ви, че можете да се свързвате с длъжностното лице по защита на личните данни на Denneris.com по всяко време като изпращате своето искане до него по електронна поща до адрес: info@denneris.com.

 

11.  ОБРАТНА ВРЪЗКА. ВЪПРОСИ ИКОНСУЛТАЦИИ.

 

11.1.   Всеки Потребител може да осъществи обратна връзка със „Сарон“ ЕООД, за да поставя въпроси, да прави предложения и да получава информация. Освен на посоченият имейл адрес, връзка може да се осъществи и на посоченият в сайта телефон +359 888 15 20 50.

 

11.2.  „Сарон“ ЕООД е собственик и администратор на интернет сайта www.denneris.com


Настоящите общи условия влизат в сила за всички потребители на 05.04.2019 г.

 

 


 

 

 

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

 

До: Сарон ЕООД (Denneris.com)

ЕИК:203939230,ДДС No: BG203939230

Адрес за връщане: София, ул. Академик Йордан Трифонов No: 8, офис сграда, офис No: 5.
 

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:


Описание на продукта: ……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

 

Стоката е поръчана на ………………….

Стоката е получена на …………………./посочва се датата на получаване от потребителя/

 

Номер на поръчка:…………………………………………………………………………………….


Име на потребителя: …………………………………………………………………………………

 

Адрес на потребителя:

гр./с……………………………………………………………. ………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….
 

Дата  и Подпис на потребителя

……………………………………………………………………………………………………………